Tematická četba ke kurzu Design permakulturní zahrady

Pokud zvažujete účast na kurzu Design permakulturní zahrady, mohl by vám přijít vhod tento stručný seznam článků zveřejněných zde na webu, které tematicky volněji či úžeji souvisí s náplní kurzu. Kurz lze samozřejmě absolvovat i bez znalosti těchto textů.

Kromě zájemců o kurz Design permakulturní zahrady (DPZ) může být seznam užitečný také:

  • Čtenářům tohoto webu, jimž může posloužit jako mentální mapa shrnující to nejdůležitější a nejzajímavější o permakultuře a permakulturní zahradě (permazahradě), co zde bylo zveřejněno.
  • Těm, kdo se s permakulturou teprve seznamují, jako uvedení do problematiky a těm, kdo chtějí rozšířit své permakulturní obzory.
  • Těm, kdo zvažují založení permakulturní zahrady (permazahrady).
  • Těm, kdo jsou zklamáni z dosavadního vývoje průmyslové společnosti a hledají alternativu.

Seznam bude průběžně doplňován, jak budou přibývat další související články. Chcete-li si příslušný článek přečíst, stačí rozkliknout jeho název v seznamu.

Permakulturní zahrada: Mýtus bezúdržbovosti. Na kurz Design permakulturní zahrady (DPZ) lidé přicházejí s různými očekáváními. Permakultura, i když nabízí odvážné a nekonvenční vize, pochopitelně nemůže naplnit jakákoli očekávání. Po přečtení tohoto článku budete lépe vědět, co lze od permakultury (a tím i od zmíněného kurzu) čekat a co nikoli.

Jedlý les. Lesní zahrady patří k permakulturní klasice. Jsou pěkným příkladem permakulturní metody imitace ekosystému, kdy původní přírodní les slouží jako vzor pro design zahrady. Článek shrnuje základní aspekty designu jedlého lesa: Rostlinná patra, rostlinná společenstva a sukcesní vývoj ekosystému.

Slepičí les aneb nízkonákladový chov slepic. Po zveřejnění tohoto článku se strhla bouřlivá diskuze o tom, zda lze u nás chovat slepice bez přikrmování zrním v systému krmného (slepičího) lesa. V článku se nikde netvrdí, že je to bez problémů možné. Jeho základní tezí je, že to nevíme a měli bychom to tudíž vyzkoušet. Článek je tedy hypotézou, která si žádá otestování. Vize slepičího lesa je příkladem toho, jak se permakultura snaží integrovat rostliny a zvířata do jednoho systému. Pro účastníky kurzu DPZ je zajištěn seznam rostlin vhodných pro slepičí les plus k nahlédnutí ukázka designu slepičího lesa, který jsem pro své slepice vytvořil v bývalém sadu.

Permakulturní nebo průmyslový šálek čaje? Článek o tom, proč vlastně zahradničit. Jaké ekonomické a ekologické motivy nás mohou přivézt k pěstování potravy. Zároveň článek o tom, proč jsou mnohé postupy průmyslové společnosti neudržitelné a destruktivní a jakou alternativu k nim nabízí permakultura.

Permakulturní zahrada: Léčiva síla kompostu. Tento článek není o tom, JAK kompostovat, nýbrž o tom, CO všechno kompost dokáže a jakou funkci může zastávat v permazahradě. Techniku kompostování řešíme detailně na kurzu DPZ.

Rozlučte se s technooptimismem a vytvořte si svůj malý organický svět. Článek polemizující s představou, že vědecko-technický pokrok vyřeší problém nedostatku levné a snadno dostupné energie. Svět se noří do krize a permakulturní zahradu můžeme vnímat jako způsob, jak se proti krizi zajistit na úrovni rodiny či domácnosti. Článek shrnuje vybrané prvky, které lze použít při tvorbě organického světa permazahrady.

Jak vytvořit udržitelný svět? Dosáhnout udržitelnosti, cíle veškerých permakulturních snah, není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Všichni jsme například přímo či nepřímo závislí na využívání neobnovitelných fosilních paliv, ať žijeme sebevíc permakulturně. Znamená to, že veškeré snahy o udržitelnost jsou zbytečné? Nikoli. Jen je třeba si uvědomit, že je to úkol na desítky, ba na stovky let pro několik generací. Nemůžeme chtít všechno hned. V článku je nastíněna ekologická vize budoucího vývoje průmyslové společnosti, jejímž autorem je J. M. Greer. Jeho základní tezí je, že vývoj technické civilizace samovolně směřuje ke vzniku udržitelné společnosti tím, jak vyčerpáváme zásoby fosilních paliv. Na jeho vizi je mimo jiné pozoruhodné i to, že civilizační vývoj v ní probíhá analogicky sukcesnímu vývoji ekosystému.

Pět článků o pěstování. Praktické informace o konkrétních rostlinách či houbách, o jejich pěstování a využití v kuchyni. Vše podložené vlastní zkušeností.

———————————————————————————————————————————————————-

One Response to Tematická četba ke kurzu Design permakulturní zahrady

  1. Anonymous says:

    Zdravím tak jsem tady odpoledne pročítal něco o problematice španělských slimáků a posléze jsem si vzpomněl na jednu radu kterou, jsem nedávno viděl na jednom tv kanálu jedná se o to nasbírat španěláky do pet lahve pak je zalít vodou a nechat tento hnus vykvasit na ještě větší hnus 🙂 a po té toto vylýt kolem záhonů prý by to mnělo slimáky odpuzovat, bohužel ale i naštěstí jsem to nestihl vyzkoušet protože u nás až takový problém se slimáky nemáme ale můžu potvrdit že spolehlivý zabiják slimejšů je prostá slepice permakultuře zdar Petr Havlíčkův brod.