Návod, jak vybírat rostliny do permakulturní zahrady

Hledáte stínomilnou trvalku s jedlými listy do temné části zahrady? Chcete pár tipů na stálezelené rostliny do živého plotu?  Zdroj biomasy na podmáčený pozemek? Vyhledávač PFAF pro Vás najde optimální rostliny dle zadaných parametrů.

Tohoto nedocenitelného pomocníka pro výběr jedlých rostlin do permakulturní zahrady najdete na webu dobročinné organizace PFAF (zkratka anglického Plants for a future, česky Rostliny pro budoucnost). Vyhledávač PFAF systematicky organizuje praktické a pro permakulturu relevantní informace o přibližně sedmi tisících jedlých či jinak využitelných rostlinách. Umožňuje vyhledávat rostliny podle zvolených vlastností a parametrů tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám (jídlo, léčivé účinky, nápoje, čistící účinky) a podmínkám na Vaší zahradě (klima, půda, vláha, slunce).

Foto: Úvodí stránka webu pfaf.org.

Protože celá databáze rostlin je v angličtině, vypracoval jsem jednoduchý návod na její používání, který umožní vyhledávat v ní rostliny i těm, kdo mají s angličtinou problém. Sympatické je, že databáze pracuje s latinskými názvy rostlin, podle kterých lze vyhledané rostliny snadno vygůglit a identifikovat na českých webech.

1) Vyhledávání rostlin podle jejich využití

Je velice jednoduché. Existuje pět oblastí, které si můžete nebo nemusíte nadefinovat. Každá z nich má svou vlastní tabulku, v níž lze zafajfkovat jednu či několik předvoleb:

Ke každé z oblastí využití pár slov.

 • Edible Uses (jedlé využití). Volíte, jaké jedlé využití mají rostliny mít. Například: na čaj (tea), jako sladidlo (sweetener), na solení (salt), na kávu (coffee), na olej (oil), jako potravinářské barvivo (colouring), ochucovadlo (condiment), srážedlo (curdling agent), želatina (gelatine).
 • Medicinal Uses (Léčivé využití). Volba léčivých účinků rostlin. Například adaptogen (adaptogene), antibiotikum (antibiotic), antimykotikum (antifungal), na rakovinu (cancer), na srdce (cardiac) a spousta dalších možností.
 • Other Uses (Další využití). Alkohol (alcohol), biomasa (biomass), barvivo (dye), fungicid (fungicide), zelené hnojení (green manure), herbicid (herbicide), insekticid (insecticide), izolace (insulation), mulč (mulch), mýdlo (soap), střešní krytina (roofing).
 • Special Uses (Zvláštní využití). Nabízí pouze pět možností výběru. Svým způsobem se jedná o funkce, jež mohou rostliny zastávat v ekosystému: Fixace dusíku (nitrogen fixer), lákání volně žijících živočichů (attracts wildlife), aromatické rostliny (scented plants), živý plot (hedge), půdokryvné rostliny (ground cover).
 • Edible Parts (Jedlé části). Lze navolit, jaké jedlé části mají rostliny mít: Květ (flowers), plody (fruits), listy (leaves), kořen (root), semeno (seed), stonek (stem), lusk (seedpod) a další.

Čím více vlastností určíte předvolbou, tím bude výběr odpovídajících rostlin zúženější. Příliš mnoho přednastavených vlastností může mít za následek, že vyhledávač nenajde v databázi žádnou rostlinu. To je i případ na obrázku výše, kde je přednastaveno devět kritérií, jimž neodpovídá žádná rostlina. Je proto lépe zafajfkovat jen ty opravdu nejdůležitější požadavky.

2) Vyhledávání rostlin podle jejich vhodnosti pro dané místo či mikroklima

Druhá část vyhledávače PFAF je nazvaná “Properties” (vlastnosti). Zde si můžete navolit biologické vlastnosti rostlin tak, aby zapadly do konkrétní ekologické niky, místa či mikroklimatu na Vašem pozemku.

Uvádím vždy výčet několika definovatelných kategorií, který doplňuji názornou ukázkou z vyhledávače.

Habit (habitus). Zde vybíráte, jestli chcete vyhledávat stromy (tree), keře (shrub), jednoletky (annual), dvouletky (biennial), trvalky (perennial), bambusy (bamboo), cibuloviny (bulb), hlízovité (corm), kapradiny (fern), popínavky (climber).

Decid/Evergreen (opadavé/stálezelené). Můžete vybrat, jestli rostliny na zimu shazují listy či nikoli.

Height (výška). Vybíráte výšku rostlin.

Width (šířka). Volíte šířku rostlin.

Hardiness PFAF UK + Hardiness USDA (odolnost). Mnohé rostliny v našich klimatických podmínkách nedokážou přežít zimu. Takové je třeba při vyhledávání odfiltrovat. K tomu slouží tyto dvě kategorie. Týkají se tzv. “zón odolnosti” (anglicky “hardiness zones”), které vymezují zeměpisné regiony, ve kterých je daný rostlinný druh schopen existovat. Definované jsou minimální teplotou, kterou je druh schopen přežít. Nejprve si vyberte, zda použijete zóny zpracované pro Velkou Británii (Hardiness PFAF UK) nebo pro USA (Hardiness USDA). Je to úplně jedno. Já se přidržím amerického členění zón odolnosti, pro které platí, že většina území ČR a SR patří do zóny 6, nejvyšší polohy do zóny 5. To je zcela klíčová informace. Průměrná minimální teplota v zóně 6 činí -17°C až -°23°C, v zóně 5 potom -23°C až -29°C. Při vyhledávání tedy zafajfkujte zóny 1 – 6, zahradničíte-li v nížině, případně 1 – 5, zahradničíte-li v podhůří či na horách:

Tohle je jediná kategorie, kterou musíte navolit vždy, i když všechny ostatní necháte bez výběru! Když to neuděláte, bude systém vyhledávat také rostliny, které u nás nedokážou dlouhodobě přežívat a mohou v zimě vymrznout, např. tropické druhy. To platí pro vytrvalé druhy. U jednoletek tohle samozřejmě řešit nemusíte.

Growth Rate (rychlost růstu). Máte tři možnosti volby: rychlý růst (fast), středně rychlý (medium) a pomalý (pomalý).

Soil (půda). Nastavení nároků rostlin na fyzikální strukturu půdy od lehké písčité (light sandy), přes středně těžkou hlinitou (medium loam) a těžkou (heavy), až po těžkou jílovitou (heavy clay). V krajním případě můžete vybrat také chudou neúrodnou půdu (poor soil).

pH (pH). Vybíráte mezi půdami velmi kyselými (very acid), kyselými (acid), neutrálními (neutral), zásaditými (base/alkaline), velmi zásaditými (very alkaline) a slanými (saline). Zde si můžeže vyhledat například rostliny vhodné jako podsadba pod jehličnaté stromy, pod nimiž bývá kyselejší půda.

Shade (stín). Plný stín (full), polostín (semi), žádný stín (none). Tohle umožňuje snadno vyhledat seznam jedlým trvalek vhodných do zastíněné části zahrady.

Moisture (vlhkost). Můžete volit následující: Suchá půda (dry soil), vlhká půda (moist soil), podmáčená / močálovitá půda (wet or boggy soil), vodní rostliny (water plants), dobře odvodněná půda (well drained), tolerantní k suchu (tolerates drought).

Wind (vítr). Vybíráte z těchto možností: Toleruje přímořské stanoviště (tolerates maritime exposure), toleruje silné větry (tolerates strong winds), netoleruje vítr (not wind tolerant).

Tolerates Pollution (toleruje znečištění). Ano (Y), ne (N).

Frost tender (zranitelnost mrazem). Ano (Y), ne (N). Rostliny zranitelné mrazem odumírají již při malých mrazících.

Flowering times (čase kvetení). Zde si můžete navolit měsíc, v němž chcete, aby hledané rostliny kvetly.

Při definování vlastností hledaných rostlin myslete na to, že méně je více. Čím méně kategorií předdefinujete, tím více rostlin najdete.

3) Příklad vyhledávání

Na závěr jeden příklad. Řekněme, že mě zajímají všechny jedlé trvalky, které lze pěstovat ve stínu a jsou 1 – 5 metrů vysoké. V kategorii “habit” označím “perennial” (trvalka), v kategorii “shade” označím “full” (plný stín) a v kategorii “height” vyberu “1m-5m”. Nesmím zapomentou na zóny odolnosti a v kategorii “hardiness USDA” zafajfkuju čísla 1 – 6, abych měl jistotu, že všechny vyhledané rostliny budou schopny přežívat zimy v podmínkách ČR. Úplně dole zmáčknu šedé tlačítko “SEARCH” a zobrazí se mi následující seznam rostlin splňujících mé požadavky:

V levém sloupečku nazvaném “LatinName” vidím latinské názvy vyhledaných rostlin. Když je zadám do českého vyhledávače, najdu jejich české ekvivalenty a mohu si o nich zjistit další info bez znalosti angličtiny.

Důležitý je předposlední sloupec nazvaný “EdibilityRating”, který hodnotí rostliny z hlediska jejich jedlosti čísly 0 – 5. Nula značí nejedlé rostliny a pětka rostliny úplně nejlepší k jídlu. V našem případě je nejvyšší hodnotou trojka, která byla přiřazena třem rostlinám. Ty pro nás budou nejzajímavější, pokud nám jde zejména o jedlost. Jsou to následující rostliny:

Rozkliknutím návzů těchto rostlin se Vám otevře přehledně zpracované podrobné info k dané rostlině. Pokud nečtete anglicky, můžete využít například google překladač webových stránek, do něhož stačí zkopírovat webovou adresu dané rostliny a celá stránka se Vám přeloží do češtiny.

Zdroj obrázku www.pfaf.org.

A nyní se můžete bavit hledáním těch nejoptimálnějších rostlin pro Vaši zahradu, jež budou naplňovat ty z Vašich potřeb, na kterých Vám nejvíc záleží. Dlouhé zimní večery jsou ideální pro takové permakulturně-botanické přemítání, na jehož konci možná čekají červenoplodé aralky a modrokvěté zvonky prorůstající Vaší zahradou. Anebo jiné zapomenuté druhy, které teprve musíte objevit.

——————————————————————————————————————————————————

O autorovi: Marek Kvapil zahradničí na svém pozemku na Hané. Testuje odrůdy v neprůmyslových podmínkách a prodává semínka divokých rajčat. Je lektorem a organizátorem těchto kurzů: Semínkový kurz / Design permakulturní zahrady / Základy potravinové bezpečnosti.

2 Responses to Návod, jak vybírat rostliny do permakulturní zahrady

 1. Sona says:

  Děkuji za tenhle tip! Velmi mi pomohl vybrat si vhodný jedlý keř do mého miniaturního, suchého pozemečku, když líska se tam – dle vašeho jiného článku – zjevně nehodí! 🙂

 2. Josephreern says:

  hoqk ma tracking

Leave a Reply

Your email address will not be published.