Genialita literárního stylu Johna Michaela Greera spočívá možná v tom, že při kritice industriální společnosti využívá metody systémového myšlení natolik citlivým a vytříbeným způsobem, že je schopen neustále držet v zorném poli svého zájmu životní svět prostého člověka.

Zemědělství původních obyvatel Severní Ameriky mělo blízko k tomu, čemu dnes říkáme polykulturní zahradničení. Bez chemie, fosilních paliv a tažné síly zvířat dokázalo indiánům zajistit slušné výnosy základních plodin. Pro permakulturu a soběstačné zahradničení jistě zajímavá insiparace.

Tenhle fiktivní dialog o budoucnosti lidstva přidávám na kompost volně k recyklaci. Jeho autorem je Gregory Bateson, člověk, o němž snad někdy napíšu víc. Čtenář nechť s tímto apokalyptickým textem nakládá obezřetně. (Jako s kompostem.) Je obzvlášť výživný.

Permakultura, která si ve světě již přes třicet let získává stále nové příznivce, prorůstá postupně i do českého prostředí a zapouští zde kořeny. Informace, které lze o permakultuře získat na českých webech, jsou ovšem často jen kusé a vytržené z kontextu.

Čím hlubší bude znepokojení průmyslového světa, tím intenzivněji bude společnost přemýšlet, na co by se mohla proměnit a tím více pozornosti bude věnováno alternativám k současnému stavu. Pro permakulturu je taková atmosféra velikou příležitostí a svým způsobem i výzvou.

Zde několik videoukázek slavného permakulturního vynálezu známého jako slepičí traktor. Různé modely, řešení a varianty pro inspiraci všem kutilům.